Mity 20.10.1982

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki