Mity 30.12.1982

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki