Nabucco 01.12.2000

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki