Nabucco 02.05.2001

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki