Nabucco 04.12.1996

Inscenizacja

Teatr Narodowy, Sala Moniuszki