Nabucco 05.11.2004

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki