Nabucco 06.02.2004

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki