Nabucco 06.09.1992

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki