Nabucco 09.07.1992

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie