Nabucco 14.11.1997

Inscenizacja

Teatr Narodowy, Sala Moniuszki