Nabucco 18.10.2001

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa