Nabucco 19.02.2003

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki