Nabucco 21.04.2001

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki