Nabucco 21.11.1996

Inscenizacja

Teatr Narodowy, Sala Moniuszki