Oniegin 08.01.2010

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki

Obsada