Oniegin 09.04.2010

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki

Obsada