Oniegin 11.01.2015

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki

Obsada