Oniegin 12.05.2006

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki

Obsada