Oniegin 16.10.2002

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki

Obsada