Oniegin 20.01.2006

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki

Obsada