Otello 06.03.1970

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki