Pajace 13.03.1979

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki