Pan Marimba 18.02.2000

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Młynarskiego