Pan Marimba 25.03.2001

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Młynarskiego