Pan Twardowski 09.03.1975

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki

Obsada