Pan Twardowski 11.10.1951

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej