Pan Twardowski 15.09.1951

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej

Obsada