Pan Twardowski 16.09.1987

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki

Obsada