Pan Twardowski 22.11.1985

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki

Obsada