Paziowie Królowej Marysieńki 01.06.1991

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego