Paziowie Królowej Marysieńki 06.10.1991

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego