Paziowie Królowej Marysieńki 12.10.1986

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego