Paziowie Królowej Marysieńki 14.12.1986

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego