Paziowie Królowej Marysieńki 21.09.1986

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego