Paziowie Królowej Marysieńki 22.09.1991

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego