Paziowie Królowej Marysieńki 26.05.1991

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego