Paziowie Królowej Marysieńki 27.01.1991

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego