Paziowie Królowej Marysieńki 29.12.1991

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego