Przy kominku 07.06.1987

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego