Quo vadis 02.11.1995

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie Opera Narodowa, Sala Moniuszki