Quo vadis 10.05.1995

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie Opera Narodowa, Sala Moniuszki