Quo vadis 10.12.1995

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie Opera Narodowa, Sala Moniuszki