Quo vadis 19.04.1995

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie Opera Narodowa, Sala Moniuszki