Quo vadis 21.04.1995

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie Opera Narodowa, Sala Moniuszki