Quo vadis 29.07.1994

Inscenizacja

prapremiera
Teatr Wielki w Warszawie Opera Narodowa, Sala Moniuszki