Rigoletto 04.09.2004

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa