Rigoletto 08.03.2015

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki