Rigoletto 12.12.2015

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki