Rigoletto 14.03.2008

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki