Rigoletto 14.12.2007

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki